سرمربی پدیده عزادار شد

تصاویر | سنت استپانوس؛ کلیسایی در قلب کوه‌ها
پدر رضا مهاجری سرمربی تیم فوتبال پدیده امروز دار فانی را وداع گفت.

تصاویر | سنت استپانوس؛ کلیسایی در قلب کوه‌ها