تولستوی: در انتظار حمله سایبری نخواهیم نشست

تصاویر | سالروز درگذشت پدر علم ارتباطات | رونمایی تندیس دکتر معتمدنژاد
یک کارشناس برجسته امنیت شبکه و امنیت سایبری روسیه گفته است این کشور در انتظار حملات سایبری رقبا نخواهد نشست و اقدامات پیشگیرانه را مد نظر خواهد داشت.

تصاویر | سالروز درگذشت پدر علم ارتباطات | رونمایی تندیس دکتر معتمدنژاد