وزیر ارتباطات درباره رفع فیلتر بازی کلش با رییس‌جمهور صحبت کرد

تصاویر | خروج ۳۵ دیپلمات اخراجی روس از آمریکا با هواپیمای اختصاصی
وزیر ارتباطات از پیگیری موضوع رفع فیلتر کلش و مطرح کردن آن با سوی رییس جمهور خبر داد.

تصاویر | خروج ۳۵ دیپلمات اخراجی روس از آمریکا با هواپیمای اختصاصی