فیلم | لحظاتی تاثیرگذار از گفتگوی منتشر نشده با افشین یداللهی

تصاویر | تیراندازی در فرودگاه اورلی پاریس | تخلیه فرودگاه و کشته شدن مهاجم مسلح
لحظاتی از گفتگوی منتشر نشده با افشین یداللهی درباره جایگاه هنرمندان در میان مردم پس از مرگشان را در ویدئوی زیر ببینید.

تصاویر | تیراندازی در فرودگاه اورلی پاریس | تخلیه فرودگاه و کشته شدن مهاجم مسلح