آیا «سلام بمبئی» رکورد فروش «فروشنده» در روز اول اکران را شکست؟

تصاویر | تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان
نخستین آمار فروش «سلام بمبئی» در حالی پنجشنبه شب اعلام شد که هنوز برخی سانس‌های نمایش فیلم آغاز نشده بود؛‌ حاصل این خبررسانی زودهنگام، تناقض‌ها در آمار فروش شد.

تصاویر | تولد چهارقلوها در سیستان و بلوچستان