داستان درختانی که به دل آدم‌ها نزدیک‌ترند

تصاویر | تمرین تیم ملی وزنه‌برداری
هادی تقی‌نسب نمایشگاه نقاشی‌های خود را تحت عنوان «این درخت‌ها به دل آدم نزدیک‌ترند» در گالری مژده برپا کرده است.

تصاویر | تمرین تیم ملی وزنه‌برداری