تصاویر | بارش برف در اردبیل

تصاویر | تغییر دکوراسیون به وقت زمستان!
تصاویری از بارش شدید برف در استان اردبیل را در زیر مشاهده می‌کنید.

تصاویر | تغییر دکوراسیون به وقت زمستان!