درخواست دروازه‌بان تیم‌ملی روسیه از پدر سردار

تصاویر | تجربه دوران تلخ کودکی در حلب
دروازه‌بان تیم ملی فوتبال روسیه و باشگاه روستوف اعلام کرد از پدر ملی پوش ایرانی این تیم خواسته پریدن بلند همانند پسرش را به او بیاموزد.

تصاویر | تجربه دوران تلخ کودکی در حلب