موادخوراکی در روستاها گران شد

تصاویر | برداشت هندوانه شب یلدا در هشت‌بندی
شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آبان ماه سال 1395 عدد 244,5 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0,2 درصد افزایش نشان می دهد.

تصاویر | برداشت هندوانه شب یلدا در هشت‌بندی