«برلینِ محمد یعقوبی» ۲ اجرایی شد

تصاویر | این فقط یکی از رودخانه‌های آلوده گیلان است!
نمایش «برلینِ محمد یعقوبی» به طراحی وکارگردانی آریان رضایی روزهای پایانی هفته جاری در دونوبت به صحنه می‌‌رود.

تصاویر | این فقط یکی از رودخانه‌های آلوده گیلان است!