پایان کار پرونده جنجالی کارگردان برنده اسکار

تشنج در سخنرانی روز دانشجوی کرباسچی/به احترام مخالفان حرف نمی‌زنم/سقف روی سر همه خراب می‌شود
دادگاه عالی لهستان درخواست وزیر دادگستری این کشور را برای استرداد رومن پولانسکی به آمریکا رد کرد.

تشنج در سخنرانی روز دانشجوی کرباسچی/به احترام مخالفان حرف نمی‌زنم/سقف روی سر همه خراب می‌شود