«جوجو و روبی» مهمان نوروزی تلویزیون می‌شود

تزرا می: اولویت در سوریه، یافتن راه حل سیاسی است
هفت قسمت از سریال انیمیشنی «جوجو و روبی» به کارگردانی بابک و بهنود نکویی، در ایام نوروز از تلویزیون پخش می‌شود.

تزرا می: اولویت در سوریه، یافتن راه حل سیاسی است