روحانی: نقش روسیه در توافق هسته‌ای سازنده بود

ترکیه مرز خود را با سوریه بست
رییس جمهوری، روسیه را از دوستان و همسایگان مهم ایران در منطقه دانست و با بیان اینکه دو کشور دارای منافع مشترکی در منطقه و ‏جهان هستند، تصریح کرد: اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با فدراسیون روسیه در همه حوزه ها است.‏

ترکیه مرز خود را با سوریه بست

دانلود تلگرام