تصویری جالب از مه گرفتگی در محور مشهد – نیشابور

ترزا می: باید همکاری‌مان با کشورهای خلیج فارس برای مقابله با ایران را افزایش دهیم
نمایی جالب از مه‌گرفتگی محور مشهد-نیشابور در محدوده تابلوی پیام متغیر شریف آباد را که توسط دوربین‌های سازمان راهداری گرفته شده است را در زیر مشاهده می‌کنید.

ترزا می: باید همکاری‌مان با کشورهای خلیج فارس برای مقابله با ایران را افزایش دهیم