عکس | دیدار ظریف با مقامات مختلف کشورها

ترامپ گزینه وزارت امنیت داخلی را معرفی کرد
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی دیدارهای خود با مقاماتی از کشورهای مختلف دیدار کرد.

ترامپ گزینه وزارت امنیت داخلی را معرفی کرد