انفجار مهیب در ترکیه

ترامپ تاجر علیه ترامپ سیاستمدار
وقوع انفجاری مهیب در «ویران‌شهر» ترکیه کشته و زخمی برجای گذاشت.

ترامپ تاجر علیه ترامپ سیاستمدار