حجم بارش‌های کشور

تذکر محسن رضایی به رئیس رسانه ملی؛ از پخش تصویرم به عنوان نامزد انتخابات خودداری کنید
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: حجم بارش‌های کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تا امروز ، 20 فروردین ماه جاری، به 202 میلی‌متر رسیده است.

تذکر محسن رضایی به رئیس رسانه ملی؛ از پخش تصویرم به عنوان نامزد انتخابات خودداری کنید