قوچان‌نژاد: کی‌روش گفت شما بازی کنید، بقیه‌‌اش با من!

تحلیل روزنامه الاخبار: چرخش حماس به سمت تهران و دمشق
آن فرار، آن گل و آن صعود. حتماً یادتان هست. سال ۲۰۱۳ و صعودمان به جام جهانی‌ برزیل. کسی که آن گل را زد، رضا گوچی بود. پسری که هنوز گهگاه برای تیم ملی گل‌های بسیار حساس و مهم می‌زند‌؛ مثل گلی که در همین مرحله و در بازی رفت با قطر زد.

تحلیل روزنامه الاخبار: چرخش حماس به سمت تهران و دمشق