راه اندازی 2 سالن بدمینتون در شرق زنجان

تحقق بودجه عمرانی شهرداری زنجان تابع وضعیت درآمدی است
رئیس جدید هیات بدمینتون استان گسترش دامنه فعالیت های بدمینتون استان در شرق زنجان را جزوء برنامه های هیات اعلام کرد و گفت: برنامه ریزی برای ساخت2 سالن اختصاصی بدمینتون در شهرک پونک را در برنامه داریم.

تحقق بودجه عمرانی شهرداری زنجان تابع وضعیت درآمدی است