پهپاد سامسونگ به شکل یوفو / عکس

تبریک پیروزی پرسپولیس به سبک جادوگر!
سامسونگ قصد ساخت پهپاد به شکل یوفو دارد.

تبریک پیروزی پرسپولیس به سبک جادوگر!