رییس پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار: گردشگران بدون راهنمایی محیط بانان وارد منطقه نشوند

تبریک جالب مهرداد میناوند به شاهرودی/تولدت مبارک رضا مالدینی
ایسنا نوشت: رییس پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار ضمن اشاره به آماده باش نیروهای محیط زیست در پارک ملی خجیر و سرخه حصار بیان کرد: گردشگران بدون راهنمایی محیط بانان وارد منطقه نشوند.

تبریک جالب مهرداد میناوند به شاهرودی/تولدت مبارک رضا مالدینی