سه خوانند سرشناس پاپ در بیمارستان/ پایان شیمی درمانی بهنام صفوی/ عکس

تایید نقض فاحش توافق هسته‌ای درجلسه هیات نظارت بر برجام
بهنام صفوی عکسی از خود را به همراه سیروان و زانیار خسروی در اینستاگرام منتشر کرد.

تایید نقض فاحش توافق هسته‌ای درجلسه هیات نظارت بر برجام