واکنش ترامپ به دست داشتن روسیه در انتخابات

تایمز: ترکیه در ناتو، دوست داران روسیه، چین و ایران را منصوب می کند
ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در خصوص اخبار منتشر شده علیه روسیه واکنش نشان داد.

تایمز: ترکیه در ناتو، دوست داران روسیه، چین و ایران را منصوب می کند