جناب‌خان و حامد بهداد در شبکه نمایش خانگی

تازه ترین مشتری اروپایی برای نفت ایران
شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه دو فیلم «نیمه‌شب اتفاق افتاد» با بازی حامد بهداد و «کوچه مروارید» قسمت 11 تا 15 با حضور جناب‌خان موافقت کرد.

تازه ترین مشتری اروپایی برای نفت ایران