نمایشی برای تمام آن‌ها که سواد خواندن و نوشتن دارند

بی‌اعتنایی بازارهای جهانی به برگزیت
نمایش «عقل صورتی» از کودکی می‌گوید که نمی‌داند چگونه به دیگران نشان دهد مریض نیست و فقط دارد کمی فکر می‌کند.

بی‌اعتنایی بازارهای جهانی به برگزیت