موتورسیکلت‌ها عامل 45 درصد تصادفات شهری استان زنجان

بیشترین تخلفات ثبت شده در آزاد راه زنجان – تبریز
280 هزار موتورسیکلت در استان داریم که 45 درصد تصادفات در سال اعم از فوتی و جرحی به این وسیله مربوط می‌شود.

بیشترین تخلفات ثبت شده در آزاد راه زنجان – تبریز