سلاح‌های یافته شده در حلب متعلق به کدام کشورهاست؟

بیانیه سپاه پاسدارن به مناسبت سالروز ۹دی: فتنه۸۸ تهاجم همه جانبه به اصل نظام و بنیان انقلاب بود
ایرنا نوشت: نیروهای گردان مین یاب روسیه در نواحی تازه آزاد شده شرق حلب در سوریه سلاح ها و مهمات آمریکایی، آلمانی و بلغارستانی یافتند که تروریست ها با خروج از شهر به جای گذاشته بودند.

بیانیه سپاه پاسدارن به مناسبت سالروز ۹دی: فتنه۸۸ تهاجم همه جانبه به اصل نظام و بنیان انقلاب بود