دولت ۵۱ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرد

بیانیه سرمربی خیبرخرم آباد پس از پایان نیم فصل
تسنیم نوشت: بر اساس جداول درآمدهای مالیاتی دولت، تا مهر ماه سال جاری کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی مجموعا پنج هزار ۴۰۰میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

بیانیه سرمربی خیبرخرم آباد پس از پایان نیم فصل