تصاویر | آسبادهای ۷۰ ساله خراسان، یادگاران دوره قاجار

بورس تهران در جهان چندم شد؟
آسبادهای شهر «طبس مسینا» از توابع شهرستان درمیان با خشت و گل ساخته شده و قدمت آنها به عصر قاجار می رسد. آسبادها سازه های بادی هستند که تا ۷۰ سال پیش در خراسان جنوبی از آن برای آسیاب گندم استفاده می کردند.

بورس تهران در جهان چندم شد؟