چهار غایب بزرگ اسکار خارجی

بهروز شعیبی: قبل از ساخت «سیانور»، «گوزن‌ها» را دوباره دیدم
ایسنا نوشت: اعلام فهرست 9 فیلم راه یافته به فهرست کوتاه اسکار خارجی با حذف نمایندگان سینمای ایتالیا و فرانسه، پرافتخارترین کشورها در عرصه اسکار خارجی همراه شد.

بهروز شعیبی: قبل از ساخت «سیانور»، «گوزن‌ها» را دوباره دیدم