استاندار ایلام: ایلام قابلیت سرمایه‌گذاری در گردشگری جنگ و دفاع مقدس را دارد

بلیت برای دارندگان ویزای آمریکا نایاب شد
جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور با استاندار ایلام دیدار کرد.

بلیت برای دارندگان ویزای آمریکا نایاب شد