اجرای ۳۰ برنامه متنوع هفته پژوهش در شادگان

برگزاری کلاس های «آشنایی با گردشگری» برای دانش آموزان شادگانی
مهر نوشت: معاون فرماندار شادگان از اجرای ۳۰ برنامه متنوع هفته پژوهش در این شهرستان خبر داد.

برگزاری کلاس های «آشنایی با گردشگری» برای دانش آموزان شادگانی