افتتاح استخر سلطانیه در پیچ و خم اعتبار

برگزاری مسابقات جایزه بزرگ پرس سینه و تک لیفت قهرمانی باشگاه‌های استان زنجان
امسال پروژه استخر سرپوشیده سلطانیه در صورت تخصیص اعتبار افتتاح می‌شود.

برگزاری مسابقات جایزه بزرگ پرس سینه و تک لیفت قهرمانی باشگاه‌های استان زنجان