مراسم رونمایی از کتاب اشعار کُردی”هیورد کم” مهوش سلیمانپور برگزار شد

برگزاری دوره تاب آوری (شاد ریستن و سلامت روان) ویژه کارکنان منطقه غرب استان کرمانشاه
کتاب هیورد کم یک اثر مدرن کوردی با اشعار مدرن یک اثر نئوکلاسیک است که تلفیقی از هجا و عروض می باشد و سومین اثر کردی خانم سلیمانپور با رویکرد صیانت از زبان و فرهنگ مادری می باشد.

برگزاری دوره تاب آوری (شاد ریستن و سلامت روان) ویژه کارکنان منطقه غرب استان کرمانشاه