مدیرکل میراث فرهنگی گیلان: تقویت فرهنگ بومی ساخت وساز در زیستگاه های شهری و روستایی ضروریست

برگزاری جلسه کمیته اجرایی جشنواره سبز در گیلان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان ؛ تقویت فرهنگ بومی ساخت و ساز در زیستگاه های شهری و روستایی را یک ضرورت تلقی نمود.

برگزاری جلسه کمیته اجرایی جشنواره سبز در گیلان