ماجرای ثبت ردیف تازه در قبض موبایل مشترکان / درآمد عمومی دولت در قبوض تلفن همراه چیست؟

برگزاری بیش از ۱۳۰همایش پیاده‌روی خانوادگی در سال ۹۵
برخی مخاطبان سرویس مشکلات مردم پرسیده‌اند چرا در قبوض موبایل، ردیف تازه‌ای به نام درآمد عمومی دولت درج شده؟

برگزاری بیش از ۱۳۰همایش پیاده‌روی خانوادگی در سال ۹۵