کسب مقام دوم و سومی برای تیم سازه های ماکارونی سماء زنجان

برپایی۱۴ سفره هفت سین در زنجان
هشتمین مسابقه کشوری سازه‌های ماکارونی با کسب عناوین مختلف از سوی تیم های” آموزشکده فنی و حرفه ای سما زنجان” پایان یافت.

برپایی۱۴ سفره هفت سین در زنجان