تجلیل دانشجویان از خبرنگار شهید در سوریه

برنامه هایی برای مهار سفید بالک‌ها/ درختان توت تزئینی عامل طغیان حشرات هستند؟
آیین رونمایی از مستند «نبرد پنهان» و تجلیل از خانواده شهید خبرنگار محسن خزایی ساعتی پیش برگزار شد.

برنامه هایی برای مهار سفید بالک‌ها/ درختان توت تزئینی عامل طغیان حشرات هستند؟