فتح:‌ انتقال سفارت آمریکا به قدس، درهای جهنم را می‌گشاید

برنامه جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر اعلام شد
العالم نوشت: جنبش فتح تاکید کرد در صورتی که سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس اشغالی منتقل شود، درهای جهنم به روی منطقه و جهان باز خواهند شد.

برنامه جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر اعلام شد