جوانی بگذرد تو قدرش ندانی

برف در نوار شمالی ایران/ سرما تا آخر هفته ماندگار است
هر بذری که در جوانی کاشته شود، چنان‌ است که گویی در دل زمینی آماده سرمایه‌گذاری شده باشد. بهترین دوران برای خودسازی، که کلید تمامی نیکی‌هاست، دوران جوانی است.

برف در نوار شمالی ایران/ سرما تا آخر هفته ماندگار است