ثبت رکورد صادراتی جدید در فروش نفت

برف بهاری در تبریز فاجعه آفرید
صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در اسفندماه به سه میلیون و ٥٠ هزار بشکه در روز رسیده است که یک رقم جدید در صادرات نفت و میعانات گازی ایران محسوب می شود.

برف بهاری در تبریز فاجعه آفرید