نظر دبیرکل جبهه پایداری درباره وحدت اصولگرایان

برخی، از اقدامات دولت در حوزه سلامت «خوششان» نمی‌آید
پایگاه خبری کرمان خبر نوشت: دبیر کل جبهه پایداری گفت: هر گروهی بر اصول و فروعی اعتقاد دارد و انسان عاقل با کسانی وحدت می کند که در اصول اشتراک داشته باشیم زیرا وحدت کسانی که اصولشان با یکدیگر منتاقض است معنا ندارد.

برخی، از اقدامات دولت در حوزه سلامت «خوششان» نمی‌آید