توقف هیرنفین در حضور گوچی

برای نخستین بار اتفاق افتاد/قهرمانی بانوان والیبالیست ایران در آسیای مرکزی
تیم فوتبال هیرنفین مقابل مهمان خود متوقف شد.

برای نخستین بار اتفاق افتاد/قهرمانی بانوان والیبالیست ایران در آسیای مرکزی