آیت‌الله جنتی اهل شوخی است؟/کدخدایی:شورای نگهبان هم اشتباه کرده است/پرایدسوار می‌شوم/اهل تفریح نیستم

برانکو نسخه سرمربی ماشین‌سازی را پیچید/ خطیبی استعفا کرد
سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید مصونیت نمایندگان شامل جرایم نمی‌شود.

برانکو نسخه سرمربی ماشین‌سازی را پیچید/ خطیبی استعفا کرد