جهانگیری:ساعت‌ها با آقای روحانی برای نامزد شدنم صحبت کردیم/شخصیت‌های اصلاح‌طلب اصرار داشتند

بذرپاش پس از پایان زمان ثبت نام به ستاد انتخابات آمد و نتوانست ثبت نام کند
معاون اول روحانی گفت: برای آنکه کشور به نقطه مطلوب برسد مسائل اقتصادی بسیار جایگاه ویژه ای دارد تسلط به وضعیت اقتصادی، چالش های پیشرو و راهکارهای مناسب برای مواجهه با چالشها مثل محیط زیست و آب نیازمند برنامه های دقیقی است.

بذرپاش پس از پایان زمان ثبت نام به ستاد انتخابات آمد و نتوانست ثبت نام کند