زندگی کشور با جنگلهای بلوط زاگرس گره خورده است

با مرگ مغزی بیمار ۴۶ ساله، اعضا بدن وی اهدا شد
مدیر کل محیط زیست لرستان در جلسه شورای اداری لرستان که با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور در سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید،گفت:اهمیت زاگرس کمتر ازدریاچه ارومیه نیست.

با مرگ مغزی بیمار ۴۶ ساله، اعضا بدن وی اهدا شد