کدخدایی: از الکترونیکی شدن انتخابات ٩٦ ناامید نیستیم

بازگشت لیورپول به رده دوم با آتش‌بازی در آنفیلد
ایسنا نوشت: سخنگوی شورای نگهبان با تشریح پاسخ وزارت کشور به شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک گفت: از الکترونیکی شدن انتخابات ٩٦ ناامید نیستیم.

بازگشت لیورپول به رده دوم با آتش‌بازی در آنفیلد