طراح بوگاتی و لامبورگینی به هیوندای رفت/فصل جدید برای جنسیس

بازسازی چهره مرد 9500 ساله
آلکساندر سلیپانو،طراح سابق بوگاتی در یک انتقال جنجالی به هیوندای رفته تا مسئول ارشد طراحی بخش جنسیس این شرکت شود.

بازسازی چهره مرد 9500 ساله