ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در طرح های کشاورزی ایلام مشارکت می‌کند

بازدید مدیران استانی و کشوری از غرفه مدیریت شهری در نمایشگاه هفته پژوهش
مهر نوشت: معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از آمادگی مسئولان این نهاد برای مشارکت در اجرای طرح های حوزه کشاورزی استان ایلام خبر داد.

بازدید مدیران استانی و کشوری از غرفه مدیریت شهری در نمایشگاه هفته پژوهش