بازخوانی خاطرات اوس کاظم سینما از همکاری با علی حاتمی، داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی

بازداشت استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به دلیل توهین به مقدسات
ایسنا نوشت: کاظم فریبرزی در سال 87 یعنی هشت سال پیش، گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا داشته است که به بهانه‌ درگذشت این هنرمند عرصه‌ سینما در ادامه آن را بازخوانی می‌کنیم.

بازداشت استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به دلیل توهین به مقدسات